به وبسایت درمانگر زخم غفارپور خوش آمدید

میترا غفارپور درمانگر تخصصی انواع زخم

درمانگر زخم در کشور ما یک مسیر خاکی بوده که ما میخواهیم این مسیر را برای شما هموار کنیم.الهام بخش چیزهایی هستیم که قرار است یاد بگیریم و یاد بدهیم.تیم درمانگر زخم به عنوان بزرگترین مرکز بهبود زخم همواره کنار شما و به عنوان آخرین تلاش شما در کنارتان ایستاده.

درمان انواع زخم دیابتی بستر … در هر مرحله و با هر شدت عفونتی با استفاده از :

در دنیا هر 30 ثانیه یک پا قطع می شود که در 85 درصد موارد به علت دیابت می باشد …!

60 تا 70 درصد بیماران دیابتی دارای درصد خفیف تا شدید از آسیب های عصبی هستند.

زخم های دیابتی تنها در 50 درصد موارد, آن هم اگر اولین بستری شدن در بیمارستان باشد به داروهای وریدی پاسخ مثبت می دهد!

درمانگر زخم غفارپور; درمان با استفاده از :

پانسمان های بیولوژیک  (سلول های بنیادی و معادل های پوستی زنده)